Alga Science ElectroAlarm

Bloggat

Alga Science Electro Alarm förklaring

Köpte en Alga Science Electro Alarm-byggsats till barnen för att introducera dem till elektronikens värld. Ett kul bygge som larmar med både ljus, ljud och rörelse när strömbrytaren slås på. Men man missar helt den pedagogiska förklaringen och kretsschema saknas vilket gör det svårt att förklara för barnen vad som egentligen händer. Byggoteknik hjälper dig!

Tycker det är förvånande att en i övrigt fin byggsats saknar det pedagogiska underlaget som förklarar hur kopplingen fungerar. Alga Science Electro Alarm riktar sig till barn över 8 års ålder och är tänkt att fungera som en introduktion till hur elektronik fungerar. Men det saknas dels ett kopplingsschema, dels ett förklarande underlag till t.ex. föräldern som kanske hjälper barnet att bygga ihop satsen. För det är inte helt enkelt att ansluta kablarna till de medföljande spiralfjädrarna som fungerar som kopplingspunkter.

Om jag hade utformat instruktionen hade jag kompletterat med dels en schematisk skiss för att enklare förstå hur kopplingen är gjord, dels en förklarande text vad som händer när kretsen via strömbrytaren slås på.

Alga Science ElectroAlarm

Så fort det blir fler kablar än 2-3 st så blir det snabbt rörigt och svårt hänga med hur det är kopplat. Därför behövs ett kopplingsschema vilket saknas i byggsatsen. Även en förklarande text skulle underlättat för att vem som helst ska kunna förklara för barnet hur byggsatsen fungerar.

Kopplingsschema till Alga Science ElectroAlarm

Jag ritade upp ett kopplingsschema för att enklare förklara för barnen hur byggsatsen är tänkt att fungera och vad som händer när man trycker på strömbrytaren.

Alga Science ElectroAlarm Summer

Steg 1: En strömbrytare kopplas in på pluspolen till strömtillförseln (batterierna). Efter strömbrytaren ansluts en summer (en slags högtalare). Strömbrytaren är alltså i serie med summern. När strömbrytaren trycks ner sluts kretsen och summern piper.

Alga Science ElectroAlarm Led

Steg 2: Ett motstånd ansluts i serie med en Led (en diod som lyser). Motståndet behövs för att begränsa strömmen genom lysdioden.

Alga Science ElectroAlarm Motor

Steg 3. Motorn ansluts.

Vad händer egentligen?

Kretsen sluts genom att strömbrytaren trycks ner. Strömmen går då genom summern som piper samt genom motorn som snurrar och genom motståndet och lysdioden som lyser.

Till dig som vill veta mer

Om lysdioden skulle kopplas direkt till batteriet skulle batteriet kortslutas och lysdioden gå sönder. Därför måste man alltid sätta ett motstånd i serie med lysdioden för att begränsa strömflödet. Storleken på motståndet bestäms genom en uträkning av Ohms Lag.
Motståndet som följer med kittet är märkt med färgringarna [brun, svart, brun, guld] vilket betyder 100 ohm. Spänningskällan är totalt 3 volt (2 st 1,5-volts batterier i serie). Antar att lysdioden behöver ca 2 volt och ca 10 mA för att lysa. 3-2 volt = 1 volt. Ohms lag ger R = U / I = 1 / 0,010 = 100 ohm.

Om lysdioden hade bytts mot en glödlampa istället hade motståndet eventuellt inte behövts då en glödlampa har ett inbyggt motstånd i glödtråden.

By  -      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *