Besöksräknare med nyckelbrytare

Intresse­formulär besöksräknare

Intresseformulär besöksräknare

Markera vilken typ av räknare och funktion som är av intresse och fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom 24 timmar med offert/förslag.

Byggoteknik - Alla besökare räknas ®

 • Besöksräknare standard. Detta är vår mest sålda besöksräknare. Givaren kan täcka ett avstånd upp till hela 15 meter men då med risk för när två eller fler personer passerar samtidigt räknas som en besökare. Kan utrustas med nyckel, magnet eller tryckknapp för nollställning av räkneverket. Räkneverket kan också byggas i en annan kapsel för att smälta in i miljön på bästa sätt.
 • Räkna max antal tillåtna i lokalen. Besöksräknaren visar antalet människor som befinner sig just nu i lokalen, högst aktuell med tanke på den nya pandemilagen. Används inom verksamheter som t.ex. butik och nattklubb där brandmyndigheten angett hur många människor som får vistas samtidigt i lokalen. Denna räknare har stöd för upp till 3 kombinerade IN/UT-entréer eller upp till 3 separata IN och 3 separata UT. Sensorer monteras i entréerna. När en person passerar in räknar räkneverket upp 1 och när en person lämnar lokalen räknar räkneverket ner 1. När räkneverket kommit upp till ett förinställt värde t.ex. 100 så blinkar 2 lampor på besöksräknaren som påvisar personalen att max antal personer nu vistas i lokalen.
  En annan applikation kan vara att räkna antalet artiklar på ett löpande band. När 100 artiklar passerat ljuder en signal (tillval) och personalen kan packa varorna i den batchen.
  Tillval:
  * separat extern stor röd lampa kan anslutas för att påvisa kunder att det är fullt i lokalen.
  * trådlös sändare till ljudsignal som låter "ding-dong" när kunderna kommer in (låter ej när de går ut).
  Byggoteknik har bl.a. levererat denna lösning till Hallands Konstmuseum i Halmstad. Mer information om denna besöksräknare.
 • Kontrollpanel. Flera räkneverk samlade i en enda kapsel. Denna variant samlar besöksfrekvensen på två dörrar; huvudentrén och en bakre dörr. De nedre räkneverken nollställs med en knapp vid stängningsdags. De övre räkneverken nollställs en gång per år med en magnet som hålls framför.
  Byggoteknik har levererat denna lösning till Landvetter Kulturhus.
 • Portalräknare. Besöksräknare där antalet passage visas på en stor display. Kan användas på mässor, montrar och andra platser där antalet skall visas för besökare. Exempel från ProMeisters monter på Automässan 2017.

Egenskaper

Nollställning Nollställning

Ange hur räkneverket skall nollställas. Överst på bild genom att hålla en magnet mot kapseln (bra om räkneverket monteras där besökare kan komma åt den, i mitten nollställning genom att trycka på en knapp och nederst genom att vrida på en nyckel.

 • Magnetlås för att nollställa räkneverket
 • Tryckknapp för nollställning
 • Nyckelbrytare för nollställning
Drift

Besöksräknaren går på 12VDC och kan antingen kopplas via en batterieliminator (rekommenderas) eller via ett batteri.

 • Batterieliminator (transformerar 230V till 12V, ett eluttag måste finnas tillgängligt)
 • Batteridrift
Kapsel

Räkneverket kan antingen byggas in i en standardkapsling eller i en väderskyddad kapsling anpassad för utomhusbruk.

 • Standardkapsling
 • Utomhus (IP65 spolsäker)
Tillval
 • Lampor som tänds när antal passage överskrider ett visst antal
 • Trådlös sändning till Ding-dong-ljud som kan placeras i valfritt eluttag i lokalen (monteras antingen så att det ljuder när dörren öppnas eller vid varje passage)
 • Ljudmodul med inbyggd microfon-/lineingång som vid passage spelar upp ett röstmeddelande eller valfritt ljud
 • Digital utgång som sluter till jord för att styra annan extern utrustning t.ex. larm
 • Förläng kabeln från sensorn till totalt meter (standard 4,9 meter)
 • Förläng kabeln från batterieliminatorn till totalt meter (standard 1,8 meter)
 • Ljusindikation Lampindikator ovanför räkneverket som lyser när någon passerar (underlättar vid installation och man ser tydligt när sensorn är blockerad samt får en visuell indikation av inställd tid)