Besöksräknare med nyckelbrytare

Intresse­formulär besöksräknare

Intresseformulär besöksräknare

Markera vilken typ av räknare och funktion som är av intresse och fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom 24 timmar med offert/förslag.

Byggoteknik - Alla besökare räknas ®

 • Besöksräknare standard. Detta är vår mest sålda besöksräknare. Givaren kan täcka ett avstånd upp till hela 15 meter men då med risk för när två eller fler personer passerar samtidigt räknas som en besökare. Kan utrustas med nyckel, magnet eller tryckknapp för nollställning av räkneverket. Räkneverket kan också byggas i en annan kapsel för att smälta in i miljön på bästa sätt.
 • Kontrollpanel. Flera räkneverk samlade i en enda kapsel. Denna variant samlar besöksfrekvensen på två dörrar; huvudentrén och en bakre dörr. De nedre räkneverken nollställs med en knapp vid stängningsdags. De övre räkneverken nollställs en gång per år med en magnet som hålls framför.
  Byggoteknik har levererat denna lösning till Landvetter Kulturhus.
 • Ett räkneverk för två dörrar. Räkneverket har två separata ingångar och kan därför hantera samtidiga passage i två dörrar. Det går också att konfigureras så att alla passage delas med två. När dagen är slut är det antal som räknaren visar i displayen det antal personer som besökt anläggningen (räkneverket kan givetvis inte veta om samma person passerat dörrarna flera gånger).
  Byggoteknik har levererat denna lösning till bl.a. Maritiman i Göteborgs hamn.
 • Räkna max antal tillåtna i lokalen. Kundräknaren kan programmeras att visa antalet människor som befinner sig just nu i lokalen. Detta är användbart för verksamheter som t.ex. butik och nattklubb där brandmyndigheten angett hur många människor som får vistas samtidigt i lokalen. Denna räknare kan användas när det finns två separata dörrar för in och utgång till lokalen. Två givare monteras i varsin entré. När en person passerar ingången räknar räkneverket upp 1 och när en person lämnar lokalen via utgången räknar räkneverket ner 1. När räkneverket kommit upp till ett förinställt värde t.ex. 100 så kan en signal eller en lampa tändas som påvisar personalen att max antal personer nu vistas i lokalen.
  En annan applikation kan vara att räkna antalet artiklar på ett löpande band. När 100 artiklar passerat ljuder en signal och personalen kan packa varorna i den batchen.
 • Besöksräknare med ljusindikation. Om lokalen bara har en entré som används för både in- och utpassage, kan detta räkneverk användas där två givare monteras bredvid varandra. När en person kommer in passeras först den yttre givaren sedan den inre och räkneverket räknar upp 1. När en person går ut passeras först den inre givaren sedan den yttre och räkneverket räknar ner 1. Räknaren kan kompletteras med en signal eller ett par lampor. Den första kan vara en gul lampa som tänds när räkneverket kommit till t.ex. 175 personer som samtidigt befinner sig inne i lokalen. Den andra lampan kan vara röd när max antal om t.ex. 200 personer befinner sig samtidigt i lokalen. Detta gör det väldigt enkelt för en dörrvakt att se när taket är nått och hålla kön tills någon lämnar lokalen.
 • Portalräknare. Besöksräknare där antalet passage visas på en stor display. Kan användas på mässor, montrar och andra platser där antalet skall visas för besökare. Exempel från ProMeisters monter på Automässan 2017.

Egenskaper

Nollställning Nollställning

Ange hur räkneverket skall nollställas. Överst på bild genom att hålla en magnet mot kapseln (bra om räkneverket monteras där besökare kan komma åt den, i mitten nollställning genom att trycka på en knapp och nederst genom att vrida på en nyckel.

 • Magnetlås för att nollställa räkneverket
 • Tryckknapp för nollställning
 • Nyckelbrytare för nollställning
Drift

Besöksräknaren går på 12VDC och kan antingen kopplas via en batterieliminator (rekommenderas) eller via ett batteri.

 • Batterieliminator (transformerar 230V till 12V, ett eluttag måste finnas tillgängligt)
 • Batteridrift
Kapsel

Räkneverket kan antingen byggas in i en standardkapsling eller i en väderskyddad kapsling anpassad för utomhusbruk.

 • Standardkapsling
 • Utomhus (IP65 spolsäker)
Tillval
 • Lampor som tänds när antal passage överskrider ett visst antal
 • Trådlös sändning till Ding-dong-ljud som kan placeras i valfritt eluttag i lokalen (monteras antingen så att det ljuder när dörren öppnas eller vid varje passage)
 • Ljudmodul med inbyggd microfon-/lineingång som vid passage spelar upp ett röstmeddelande eller valfritt ljud
 • Digital utgång som sluter till jord för att styra annan extern utrustning t.ex. larm
 • Förläng kabeln från sensorn till totalt meter (standard 4,9 meter)
 • Förläng kabeln från batterieliminatorn till totalt meter (standard 1,8 meter)
 • Ljusindikation Lampindikator ovanför räkneverket som lyser när någon passerar (underlättar vid installation och man ser tydligt när sensorn är blockerad samt får en visuell indikation av inställd tid)