Spottar

Spottar

För att få en bra belysning på kvällen fräste jag in tre spottar i en överliggare. Eftersom det är 12 volts spottar får man göra sådant arbete själv, man behöver ingen elbehörighet. Däremot måste en elektriker koppla in själva transformatorn och matningen till den.

By  -      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *