Besöksräknare Flygplats

Bloggat

Besöksräknare till flygplats

Byggoteknik levererar nu en lösning till en flygplats i Sverige för att räkna antalet passagerare som passerar kontrollstationen.

Besöksräknare Flygplats

Besöksräknare avsedd för Flygplats.
Räknar inpassage och utpassage och indikerar aktivitet.
Justerbar känslighet och knapp för nollställning.

Besöksräknaren räknar antal passagerare som går igenom kontrollstationen och indikerar in- och utpassage via en grön och röd indikator samt visar all form av aktivitet via en blinkande gul lampa.

[Antal tot] är en summering av alla inpassage som skett sedan räkneverket nollställdes. [Antal nu] är en summering av antalet genomförda inpassage minus antalet genomförda utpassage. Vid fullbordat inpassage lyser en grön indikator och [Antal nu] och [Antal tot] räknas upp med 1. Vid fullbordat utpassage räknas [Antal nu] ned med 1.

Justerbar känslighet där tiden mellan varje passage kan justeras från 0,1 till 10,4 sekunder. Knapp för nollställning.

Givare

De diskreta givarna som bara är ca 2×3 cm i storlek levereras med ett rejält rostfritt vinkeljärn för enkelt och stabilt montage på t.ex. larmbågen.

Klicka här för mer information om våra olika besöksräknare.

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *