Webbdagarna 2016

Bloggat

Best of Webbdagarna 2016

Webbdagarna 2016 i Göteborg höll som vanligt mycket hög kvalitet och man blir bekvämt fullmatad med nya trender på webben. Starkast intryck gjorde dock en mindre föreläsning som hade världens mest självklara budskap men som någonstans gått förlorad i många projekt.

Jag har varit delaktig i många webbprojekt genom åren och alltför ofta hamnar diskussionerna om hur siten skall utformas när det gäller färg, form och funktion till förmån för själva innehållet. Färg, form och funktion kan upplevas roligare att arbeta med än texten – vad vi vill säga och på vilket sätt. Hur ofta ser man inte utkast med Lorem ipsum-text i platshållarna på en prototyp? Och projekten har en tendens att bli riktiga långkörare i dessa diskussioner och så återstår det oproportionerligt kort tid för utvecklarna att göra ut siten. Ofta under en tight tidplan innan lansering vilket gör att säkerhetsaspekter, funktioner, test m.m. blir lidande.

Content first

Presentationen som Per Axbom höll under Webbdagarna 2016 gjorde starkt intryck på mig och var riktigt förlösande. När det är dags att ta fram en ny webbsite, börja med innehållet! Ganska självklart, eller hur?! Och skriv innehållet i ett vanligt dokument. Använd t.ex. Google Docs så blir det enkelt att arbeta med och dela mellan kollegerna. Att arbeta på detta sätt är kostandseffektivt, dokumentet är tillgängligt och förstås av alla. Markera länkar med hakparanteser.

När väl innehållet börjar sätta sig kan man parallellt börja med utveckling och design. Då är dokumentet guld värt för en designer.

Web Page Placeholders

Så här kan det låta: I sidhuvudet skall vi ha en karusell, så vi får plats med allt vi vill säga på förstasidan. Och så ska vi ha tre puffar för det har många webbsidor. Och en sidobar där vi kan visa lite nyheter. Och så måste vi har share-knappar på alla sidor.

Per har lagt upp både sin presentation och mall för innehåll på sin sida. Mallen kan användas som en innehållsprototyp. Här finns en sida som steg för steg visar ett exempel på hur en webbsida kan arbetas fram.

Tänk också på att ikoner vid sidan av en rubrik som är tänkta att förstärka rubriken också kan förvirra om de är fel utformnade. Många siter har en lista med nyheter där man ser rubriken snopet avkapad med ”…” för att visa att man kan läsa mer. Men vilken dålig presentation egentligen när man låtit designen bestämma hur bred eller hur många tecken som skall visas av en rubrik istället för att skriva ut hela rubriken direkt!

Reflektioner

Jag kan själv känna att min sida (läs denna) inte är optimal vad gäller t.ex navigeringen. Det beror på att jag utgått från en av tusentals färdig templates och skruvat lite på den i vissa fall. Men det gör att jag t.ex. är låst vid 3 st banners på förstasidan medan jag egentligen, om jag hade haft tid att bygga ett eget tema, troligtvis hade haft fler.

Många sökmotorer läser in siter och filtrerar bort designelement i sökresultatet. Så här kan t.ex. förstasidan för byggoteknik.se ut för vissa sökmotorer. Man inser direkt att det är innehållet, inte designen som är det viktiga för att ranka bra i sökresultaten. Design tas så klart också med i algoritmerna för att visa på hur väl en site fungerar i olika devices. Google Webmaster Tools har en bra funktion ”Fetch as Google” där man kan trigga en hämtning av en specifik sida för att se hur sidan tolkas av Google.

När det sedan är dags att bygga webbplatsen finns det numera bra stöd i HTML5 att semantiskt förklara för sökmotorer vad som är vad på siten; rubrik, ingress, artikel, sektion, sidoinnehåll, navigering o.s.v.

Helt enkelt – back to basic, till tiden innan vi hade alla dessa möjligheter med den grafiska formgivningen, jQuery, HTML5, CSS3 och responsiv design. Innehåll först. Design skall förstärka innehållet och hjälpa till att navigera i mängden information. Skribenter är världens snabbaste designers.

Flera av föreläsarnas presentationer och streamade videos finns på Internetworld

By  -      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *