Byggtips

Dreva fönster

Använd inte fogskum i din konstruktion. Fogskum kan ge upphov till cancer och allergi. Dessutom går det inte i efterhand att justera fönster och dörrar som är uppsatta och tätade med fogskum.

Det är bara att läsa varningstexten på burken. ”Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Misstänks kunna ge cancer. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering
genom inandning. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Kan skada spädbarn under amningsperioden.”

Här finns bra miljömässiga alternativ till fogskum och fogmassa när du ska dreva fönster och dörrar.

By  -      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *