Kassalarm

Bloggat, Webbutik

Kassalarm

Byggoteknik har utvecklat ett specialanpassat kassalarm till en större butikskedja.

Kassalarm

Kassalarmet aktiveras automatiskt när kassan är stängd genom att känna av bommens läge. Larmet kan också aktiveras med extern strömbrytare. Om någon passerar tjuter larmet i tre sekunder med intermittent högt ljud som påkallar personalens uppmärksamhet.

Funktion Kassalarm

Kassalarmet är framtaget till kassasystem med bom där bommens läge aktiverar/avaktiverar larmet. Larmet kan också aktiveras med extern strömbrytare. När kassan är stängd är bommen också stängd och larmet aktiverat. Om någon passerar tjuter larmet i tre sekunder med intermittent högt ljud som påkallar personalens uppmärksamhet.

Eftersom larmet aktiveras av bommens läge är det enkelt för personalen att se rent fysiskt via bommen när larmet är aktiverat. Detta i kombination med att man också kan aktivera larmet inifrån kassan med separat strömbrytare gör att risken är minimal att man glömmer aktivera larmet.

Förutsättningar
Kriterierna för larmet var att det skulle ta max 1 timme att installera per kassa, avkänningsområdet max 1 meter och larmet skulle kunna aktiveras inifrån kassan och tjuta 3 sekunder vid passage. Byggoteknik gjorde ett studiebesök och rekommenderade att man använde sig av bommens läge för att aktivera larmet, dels för att personalen inte skulle behöva tänka på ytterligare ett moment, dels för att minska risken att man glömmer aktivera larmet.

Funktioner

 • Larmet aktiveras av bommens läge
 • Larmet kan också aktiveras med en separat stömbrytare i kassan
 • Larmet ljuder vid passage när kassan är stängd
 • Larmet tjuter i 3 sekunder
 • Förberedd för att kunna ställa larmtiden variabelt via en potentiometer
 • Förberedd till att kunna ansluta ledindikator för när larmet är aktiverat. Denna indikator kan med fördel kombineras med ovanstående strömbrytare
 • Förberedd till att kunna ansluta ledindikator som visuellt visar när larmet tjuter
 • Variabelt avkänningsområde från 0 till 1 meter
 • Hög komponentkvalitet och driftsäkerhet
 • Larmet tar ca 30-60 minuter att installera beroende på förutsättningarna på plats och vilka funktioner man väljer
 • Varje individuellt fördigbyggt larm funktionstestas innan leverans
Larmenhet

Larmenhet

Specifikation kassalarm

 • BxHxD: 90x60x40 mm
 • Max avkänningsområde: 0-1 meter
 • Ljud: intermittent (pip, pip, pip)
 • Volym: 80dB
 • Frekvens: 3500Hz +-500 Hz
 • Larmets varaktighet: 3 sekunder eller variabelt upp till 10 sekunder
 • Driftspänning: 230VAC via batterieliminator 12VDC
 • Strömförbrukning avaktiverat larm: 0 mA
 • Strömförbrukning drift: 25 mA
 • Max strömförbrukning vid larm: 36 mA
 • Inbyggt skydd mot polvänd inkommande spänning
 • Inbyggd Kabelavlastare
 • Stabila skruvterminaler för inkoppling av kablage till givare, strömbrytare, led och strömmatning
 • Hur ser de ut inuti?

Kontakta Byggoteknik om ni också är i behov av ett litet och smidigt kassalarm, butikslarm eller besöksräknarsystem.

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *