Bloggat

Länka fält i Excel med fältvärdet

Jag fick i uppdrag att dra ut ett stort antal poster med textinnehåll från en webbdatabas till en Excel-fil. För att enklare hantera datat och kontrollera att det stämmer mot webbplatsen lade jag in en ny kolumn ”URL” i Excelfilen med länkar mot webbplatsen. I mitt fall kunde jag konkatinera sidans ID och url genom att ställa mig i fältet och skriva:
=http://www.domännamn.domän/default.aspx?pageid=&[A1].
Men Excel förstod inte att en länktext i ett fält motsvarade just en länk så jag använde en rutin som gjorde om texten till en länk.

  • Se till att texten i cellen har rätt format som gäller för din länk, i mitt fall http://www.domännamn.domän/default.aspx?pagid=1
  • Om fältet är ett uträknat fält, markera hela kolumnen, kopiera, markera kolumnen bredvid, klistra in special, värden.
  • Välj sedan Tools, Macro, Visual Basic Editor (Eller Alt + F11).
  • Högerklicka på ditt Excel VBA Projekt, välj Insert Module
  • Markera och klistra in denna kod:

Sub MakeHyperlinks()
  Dim cell As Range
  For Each cell In Intersect(Selection, Selection.SpecialCells(xlConstants, xlTextValues))
    With Worksheets(1)
      .Hyperlinks.Add anchor:=cell, _
      Address:=cell.Value, _
      ScreenTip:=cell.Value, _
      TextToDisplay:=cell.Value
    End With
  Next cell
End Sub

  • Markera sedan hela kolumnen, välj Tools, Macro, Macros (eller välj Alt + F8)
  • Kör makrot MakeHyperlinks så skall det vara klart – alla värden blir länkade!

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *