Element

Bloggat, Teknik

Lufta element

Bubblar det och låter från ditt element med vattenburen värme? Då är det dags att lufta det (eller egentligen avlufta). Ett vattenburet värmesystem kan behöva luftas efter att man kopplat in ett nytt element eller gjort någon annan form av service på systemet. Om elementen är kalla trots att termostaten står på max kan det bero på att det är luft i elementet vilket gör att vattnet inte kan cirkulera som det ska. Systemet måste också vara trycksatt för att cirkulationspumpen ska orka dra runt vattnet.

Element

Element för vattenburen värme. Vattnet kommer i detta fallet in och ut under elementet och termostaten sitter uppe till vänster. Luftningsnuppeln sitter alltid upptill på elementets högsta punkt och i detta fallet närmast till höger.

Om du inte får ut någon luft kan det tyda på att termostaten har kärvat ihop. Det är bra att ta för vana att då och då skruva på termostaten för att undvika att den fastnar i något läge. Här kan du läsa mer om hur du gör för att motionera termostaten.

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *