Portal Counter Downloads

Bloggat

Portalräknare

Portalbesöksräknaren har fått sig en rejäl uppgradering utifrån våra kunders önskemål.

Portal Counter Downloads

Portal People Counter downloads section.

Nollställning

Nollställning av räkneverket kan numera skötas på tre olika sätt;

  1. Helt automatiskt ett visst timslag som går att justera via en konfiguration. T.ex. sätts räkneverket att nollställas kl 01:00 på natten för att starta från 0 på morgonen
  2. Nollställs via en knapp i interfacet
  3. Eller manuellt genom att hålla en magnet mot kapseln eller trycka på en fysisk knapp på portalenheten

Statistik

Statistiken sparas undan i en fil som gör det enkelt att arbeta vidare med i t.ex. Excel.

Responsiv design

Räkneverket snurrar på en vanlig IIS och anpassar sig optimalt helt responsivt för att nyttja så stor del av skärmen som möjligt beroende på hur många siffror som behöver visas. Detta för att t.ex. mässbesökare skall kunna se räkneverket på långt håll.

Konfiguration

Portalräknaren kan konfigureras med följande parametrar allt eftersom kundens specifika behov:

Setting Value Description
autoRunOnStart true/false Autostartar programmet vid uppstart. Samma som att trycka på Start-knappen
filePath c:\inetpub\wwwroot\Visitors\data\ Sökväg till där data/statistikfilerna skall sparas
port1FileName Port1.txt Namn på data/statistikfilen. Totalfilen heter samma fast med Total på slutet Port1Total.txt
port2FileName Port2.txt Samma som ovanstående fast om man använder 2 portar
dateAndTimeFormat yyyy-MM-dd_HH:mm:ss Formatet för datum och filnamn
enablePort2 true/false Används utifall man önskar kunna skilja på in- och utpassage
sensitivity Default 500 Tid i millisekunder som måste förflyta mellan varje passage för att ett nytt passage skall räknas
createSeparateDataFileOnReset true/false True sparar ut nuvarande fil med ovanstående datum och tidstämpel vid reset
autoResetOnHour 21 När timmen blir t.ex. 21 nollställs räkneverket med automatik

Dokumentation

Systemet levereras med en pedagogisk och väl utarbetad dokumentation för uppsättning som omfattar bl.a. genomgång av installation och montering, installationsbeskrivning i Windows med autoinloggning och automatisk driftsättning av systemet vid omstart

Applikation

Exempel från portalräknaren monterad i monter på en mässa:

ProMeister Portal

ProMeister Portal

Mer information om våra besöksräknare och portalräknaren samt en film som visar räkneverkets animering.

Välkommen med din intresseanmälan!

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *