Takplåt

Byggprojekt, Byggtips

Takplåtar

När jag bytte tak på huset valde jag att förstärka alla vinklar med takplåt. Speciellt eftersom taket är av typen mansardtak vilket gör att råsponten kan svikta något i brytningen. Plåten gör att det blir stumt och mindre rörelse i skarven.

Takplåt

Alla vinklar täcks med takplåt för att få mindre rörelser där för pappen. Under plåtarna bör man först sätta underlagspapp för att skydda råsponten mot ev kondens som kan bildas på plåten. Högst upp i varje takstolsfack borrade jag hål för ventilation och satte insektsnät och ventilationsplåtar.

Takplåt

Plåten täcks sedan av underlagspapp. Bilden visar också de provisoriska stegarna vi snickrade ihop för att kunna röra oss över den relativt branta taklutningen.

Ränndal

I ränndalarna lade jag först papp och ovanpå det en bockad plåt som takpappen limmas mot. Parallellt med ränndalen spikades en ströläkt ca 210 mm ifrån vecket. Ovanpå detta spikas hängläkten. Sedan monterades ränndalsplåten och sist teglet. Underlagspappen skall bara spikas i ovankant, inte i underkant. Nästa lager papp täcker då spikskallarna och limmas/vulkas mot underliggande papp.

, , ,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *