Kapa träd

Bloggat

Erbjuder hjälp att ta ner träd och grenar

Behöver du hjälp att fälla träd eller ta ner grenar? Jag har motorsågskörkort A och B och hjälper gärna till i Särö, Bukärr, Budskär, Kullavik, Malevik, Vallda, Kungsbacka med omnejd. Kontakta mig på 0709-20 48 36.

Jag erbjuder nedtagning av träd och bortforsling av fällda träd och sly. Vill du hellre använda trädet för eldning, kapar jag upp det i lämpliga längder. Innan jag fäller trädet gör jag alltid en grundlig bedömning om det finns risk att byggnader, staket eller liknande kan komma till skada beroende på trädets lutning, kronans tyngdpunkt, eventuella skador på trädet och vindförhållanden. Då kapar jag trädet i sektioner och firar ner bitarna under kontrollerade former tills det inte längre finns någon risk att något materiellt kommer till skada. Först då fäller jag stammen.

Ibland använder jag mig av min byggnadsställning för att komma åt högre upp. Av säkerhetsskäl skall man aldrig arbeta med motorsåg från stege eller när man klättrar i trädet. Men från byggnadsställning går det bra eftersom man står stabilt och kan arbeta obehindrat.

Kapa träd

Här tar jag ner några större grenar som hänger över en parkeringsplats. Jag började med att binda en tamp i grenverket och lade den om en högre gren för att kunna göra en kontrollerad fällning. Sedan kapade jag topparna en bit upp med handsåg och firade ner dem med repet. Sist snyggade jag till med motorsåg närmare stammen.

Kontakta mig på 0709-20 48 36 så kommer jag kostnadsfritt förbi för att se trädet/träden som skall tas ner och ger ett prisförslag.

By  -      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *