Besöksräknare med larm

Bloggat

Uppdaterad Avancerad besöksräknare

Vår avancerade besöksräknare har uppdaterats med fler finesser bl.a. stöd för upp till 6 st entréer och möjlighet att välja att känna av separata eller kombinerade in/ut-gångar.

Uppdateringarna av vår avancerade besöksräknare initierades av att vi fick förfrågan om en besöksräknare som kan känna av hur många besökare som samtidigt befinner sig i ett väntrum med 3 st entréer; huvudingång och 2 separata utgångar till respektive avdelning. Vi utökade då kodbasen i vår räknare och caddade om kretskorten för att få fullt stöd för 3 kombinerade in/ut-entréer.

En annan kund frågade om vi kunde justera så räknaren har stöd för separata in och utgångar vilket vi passade på att implementera samtidigt! Räknaren fick därmed stöd för hela 6 st entréer (3 st IN och 3 st UT)!

Besöksräknare med larm

Besöksräknare med extern larmlampa som tänds när [n] antal besökare befinner sig samtidigt inne i lokalen.

Funktion

 • Besöksräknaren räknar antalet besökare som passerar framför givarna. Dessa registreras antingen som IN-passage eller UT-passage beroende på vilket håll besökaren går
 • Sensorerna går att konfigurera att hantera 3 st kombinerade in- och utgångar eller 3 st separata in- respektive 3 st separata utgångar
 • Räknaren visar hur många som befinner sig inne i lokalen just nu. Exempel från verkligheten: Används i lokaler där brandmyndigheten klassat max antal som får befinna sig i lokalen eller i dessa Corona-tider är den användbar i t.ex. butik, mataffär eller väntrum
 • Besöksräknare med stoppljus! När det befinner sig [n] antal eller fler samtidigt inne i lokalen blinkar en stor röd extern lampa (man kan även ställa att lampan skall lysa med fast sken). Lampan slocknar när antalet understiger [n]
 • Det finns också en ”odometer” som visar det totala antalet besökare sedan detta räkneverk nollställdes
 • Tillval: trådlös sändare till upp till 5 st ljudsignaler sk. ”Ding-Dong” som sätts i valfritt eluttag i lokalen, på lagret eller fikarummet. Ljudsignalen kan fås att låta enbart vid inpassage, ej utpassage.
 • Alla inställningar går enkelt att justera i displayen via ett vred på sidan av kapseln
 • Besöksräknaren har en inbyggd justerbar dämpning vilket gör att för snabba passage bara räknas som en person.
  Denna tröghet går att justera i menyn under alternativet [Sensitivity]. Inställd fördröjning visas också i skärmen under omstart/reset
 • Stöd för att tända en extern ljusstark LED-lampa när antalet besökare överskrider ett visst antal. Exempel från verkligheten: När antalet besökare överskriver 10 st i Maritimans u-båt i Göteborgs hamn tänds en röd lampa på luckan för att visa besökarna att man måste vänta tills någon gått ut och lampan slocknar
 • Räkneverket nollställs genom att hålla en magnet mot kapseln eller via en tryckknapp eller nyckelbrytare.
 • Extern utgång för att trigga andra saker t.ex. externt larm eller passagesystem
 • Gul lampa blinkar vid aktivitet
 • Grön lampa lyser vid fullbordad inpassage. [Antal nu] och [Antal tot] ökar med 1
 • Röd lampa lyser vid fullbordad utpassage. [Antal nu] minskar med 1
 • IP65-klassad kapsel (dammtät och spolsäker). IP67-klassade sensorer (dammtäta och vattentålig, nedsänkta i vatten).

Teknisk spec

 • Kretskort: Byggoteknikutvecklade kretskort för display och moderkort
 • Mjukvara: egenutvecklad mjukvara baserad på många års erfarenhet av besöksräkning och våra kunders behov och efterfrågan
 • Sensorer: högkvalitativa sensorer från Omron. På sensorerna finns ett reglage D—L. Levereras i läge [D]
 • Display: 2 raders LCD-display med blå bakgrundsbelysning. Potentiometern uppe till vänster inne i kapseln reglerar skärmens intensitet (behöver ej justeras)
 • Larm: extern ljusstark röd lampa som tål att monteras utomhus. Kan fås att blinka eller lysa med fast sken vid larm. Finns också möjlighet att larma med ljudsignal
 • Kapsel: stabil väderskyddad IP65-klassad kapsel som enkelt går att montera via skruvflänsar upptill och nedtill
 • Kablage: Kablarna till givarna är ca 5 meter långa och kan kortas eller förlängas upp till 100 meter. Ansluts till skruvterminalen inne i räkneverkets kapsel
 • Kabelanslutning: dragavlastad kabelgenomföring som ansluts via skruvterminaler på kretskortet inne i kapseln
 • Spänning: 12 Volt DC via medföljande switchad batterieliminator för 230 VAC. Kabeln till batterieliminatorn är 1,8 meter lång så montera räkneverket i närheten av ett 230V eluttag
 • Strömförbrukning: 50 – 70 mA
 • Storlek BxHxD: 90 x 115 x 55 mm. Storlek med monteringsfläns är höjden 145 mm
 • Vikt: ca 350 gram.

Menyhantering

Menyer markerade med asterix [*] är justerbara via vredet på sidan. Tryck in vredet för att justera värdet. Värdet börjar då att blinka för att visa att det är under justering. Vrid medsols för att öka, motsols för att minska. Sparade värden markeras med en asterix [*] framför värdet i displayen (Bra utifall man ångrar sig och vill återgå till det gamla värdet). Tryck in vredet igen för att spara.

Exempel på meny baserat på vilka funktioner som önskas:

Meny Beskrivning
Visitors Antalet som befinner sig i lokalen [0 till max]. Default 0
Total Antal totala registreringar [0 till max]. Default 0
Sum Odometer som visar totalt antal besökare sedan räkneverket driftsattes. Kan nollställas genom att trycka in vredet och välja [Yes] på frågan.
Sensitivity * Sensorns känslighet (Ett utpassage kan registreras oberoende av ett inpassage och vice versa)
Alarm * Alarmera när det befinner sig x antal personer i lokalen [0 till max]. Default 100
Autoreset * Räkneverken för Visitors och Total kan nollställas automatiskt efter [n] antal minuters inaktivitet. Default [120]. Värdet [0] är denna funktion inaktiverad.
Sensor config * Anger hur sensorerna är kopplade och om entréerna är kombinerade IN/UT-passage [Combined] eller separata entréer för IN och UT [Separate]. Default [Combined].
Alarm mode * Anger om larmlampan skall blinka [Blink alarm] eller lysa med fast sken [Fixed alarm].

Liknande besöksräknare har vi installerat hos bl.a. Halmstads Konstmuseum, Maritimans U-Båt och Jagare i Göteborgs hamn.

Besöksräknare med stoppljus på fristående stolpe

Vi har också en fristående stoppstolpe som lyser rött när max antal befinner sig samtidigt inne i lokalen eller butiken.

 • Du köper stolpen och äger den, inga tillkommande abonnemang eller installationskostnader (ström 230VAC måste finnas tillgängligt)
 • Uppskattad av kunderna! Ett snabbt och enkelt sätt att visa kunderna när max antal är i butiken
 • Du monterar stolpen enkelt själv och ansluter batterieliminatorn till ett strömuttag eller förlängningssladd

Läs mer om vår stoppstolpe!

Är du också intresserad av att veta hur många besökare som kommer till din butik eller verksamhet? Läs mer om våra olika besöksräknare eller gör en intresseanmälan så återkommer vi med förslag och offert oftast inom någon timme!

Byggoteknik - Alla besökare räknas ®

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *