Produktsorterare

Bloggat

Produkt­sorterare

Byggoteknik har på uppdrag av TMK Teknik levererat en produktsorterare som för varje [n] räknad produkt flyttar en spade via en luftcylinder så att produkterna sorteras t.ex. 20 st i varje kartong.

Produktsorterare

Produktsorterare. För varje [n] räknad produkt flyttas en arm med hjälp av en pneumatisk ventil vilket gör att produkterna på ett band sorteras i varsin låda.

Produktsorterare

Produktsorterare. För varje [n] räknad produkt flyttas en arm med hjälp av en pneumatisk ventil vilket gör att produkterna på ett band sorteras i varsin låda.

Uppdrag: Leverera räknare och styrelektronik till en produktsorterare.
Uppdragsgivare: Detta är ett samarbete mellan TMK Teknik och Byggoteknik för leverans till kund i livsmedelsindustri.
Leverantörer: Produktsorteraren är konstruerad av TMK Teknik och är uppbyggd av aluminiumprofiler och ett rullband med en sensor som räknar antalet produkter som passerar på transportbandet. Styrelektroniken är byggd och utvecklad av Byggoteknik.
Beskrivning: Man ställer in tröskelvärdet, alltså antalet mellan 20 till 120 st och kör sedan hela dagen med inställt värde. När inställt värde har uppnåtts vinklar spaden om sig från höger till vänster. Detta görs med en luftcylinder som körs till ändlägena. På så sätt sorteras produkterna med inställt värde till vardera förpackningskartong.

Byggoteknik levererar räkneverk baserad på vår lite mer avancerade räknare där mjukvaran kompletterats med möjlighet att när larmvärdet uppnåtts (t.ex. 20 eller 120 i detta fallet) så triggas utgången och luftcylindern flyttar spaden. När alarmvärdet uppnåtts igen återgår spaden till dess ursprungsläge. Vi kompletterade också menyalternativen så att man kan justera att trigga utgången antingen när tröskelvärdet uppnåtts eller när det passerat. Det gör lösningen mycket flexibel då man kan välja att placera sensorn som räknar produkterna antingen före eller efter själva sorteringsmekanismen. Elektroniken drivs av 24VDC vilket är standard i industriapplikationer.

Första prototypskiss

Ritningar och bildmaterial: TMK Teknik

Slutgiltig lösning

Ritningar och bildmaterial: TMK Teknik

Produktsorterare

Produktsorterare. Ett samarbete mellan TMK Teknik och Byggoteknik.

Styrelektronik

Styrelektronik från Byggoteknik.

Bilder från slutresultatet

Vi är helnöjda med räknaren från Byggoteknik och hoppas kunna använda lösningen i fler projekt. Att bara ansluta el och luft och att enheten sköter sig själv utan styrskåp m.m. ser vi som väldigt tilltalande. TMK Teknik

Bilder på hur styrsystemet från Byggoteknik ser ut tillsammans med produktsorteraren från TMK Teknik.

Menyinställningar

Products Visar antalet räknade produkter. Om [Output mode] = [Toggle] kommer värdet nollställas med automatik när [Threshold] uppnåtts och räknaren kommer räkna upp från 0 igen. På så sätt sär man hur många produkter den räknat i innevarande intervall.
Värdet går också att nollställa genom att trycka på knappen på sidan av kapseln. [0-999999999]
Total Visar antal räknade produkter sedan räknaren nollställdes. Värdet går att nollställa genom att trycka på knappen på sidan av kapseln. [0-999999999]
Sum Odometervärde som visar hur många produkter som räknats sedan enheten levererades. Går att nollställa genom att trycka in sig på värdet och välja [Yes] på frågan om det skall nollställas.
[0-999999999]
Threshold När antalet räknade produkter kommit upp i detta värde triggas utgången. [0-999]
Sensitivity Antalet millisekunder som måste passera innan nästa passage kan räknas. [0-255]
Autoreset Antalet minuter vid inaktivitet (inga produkter räknats) tills räkneverket nollställs med automatik
0 = funktionen är avstängd vilket är default i denna applikation. [0-255]
Sensor config [Combined IN/OUT] när 2 sensorer sätts ihop för att kunna särskilja riktningen på passaget.
[Separate IN/OUT] för dedikerade sensorer. Default i denna applikation.
Output mode [Blink] blinkar utsignalen när [Products] värdet möter [Threshold] och [Threshold mode] kriterierna.
[Fixed] sätter utsignalen när [Products] värdet möter [Threshold] och [Threshold mode] kriterierna.
[Toggle] toggler utsignalen när [Products] värdet möter [Threshold] och [Threshold mode] kriterierna. Default i denna applikation.
Threshold mode [On threshold] triggar outputten när antalet produkter >= tröskelvärdet
[Above threshold] triggar outputten när antalet produkter > tröskelvärdet

När ett värde ändras visas det sparade värdet med en asterix framför för att man enkelt skall kunna hitta tillbaka till ursprungsvärdet vid behov.

Funktion

Styrelektroniken räknar antalet produkter som passerar mellan sensorn och reflexen. Gul lampa blinkar vid aktivitet eller när sensorn är blockerade och har tappat kontakt med reflexen. När värdet [Products] når eller överskrider det inställbara värdet under menyn [Threshold] tänds en blå lampa under displayen och ventilen slår till och flyttar sorteringsarmen.

Räknaren har en justerbar dämpning vilket gör att för snabba passage bara räknas som ett. Denna tröghet går att justera under meny [Sensitivity].

Nollställning av räkneverken [Products] och [Total] sker genom att trycka in den röda knappen på sidan. Detta kan vara användbart t.ex. vid maskinunderhåll eller om processen avbrutits av någon anledning.

Nollställning kan också ske med automatik efter t.ex. 2 timmars inaktivitet d.v.s. sedan den gula lampan på räknaren sist blinkade, alltså sedan sensorn sist registrerade något. Tiden går att justera eller stänga av helt under menyn [Autoreset]. Avstängd vid leverans.

De inställbara värdena [Threshold], [Sensitivity], [Autoreset], [Sensor config], [Output mode] går att justera genom att ställa sig på respektive menyalternativ och trycka in vredet. Då blinkar värdet och det går att justera genom att vrida på vredet. Det nya värdet sparas genom att trycka in vredet. Det sparade värdet visas med en asterix (*) innan.

Uppstart
När räkneverket strömsätts visas ”Byggoteknik.se samt mjukvarans version som vid leverans är v1.14 2022. Här visas ockås inställd tidsfördröj-ning, alltså värdet i menyn [Sensitivity] t.ex. (t=0,2).

Räkneverket
Värdet [Output mode] är vid leverans ställd på [Toggle]. Det gör att när [n] produkter räknats och man når upp till tröskelvärdet [Threshold] så triggas utgången vilket gör att ventilen slår till och flyttar sorteringsarmen. Värdet i [Products] nollställs och processen börjar om. Beroende på inställt värde under [Threshold mode] sker detta antingen när tröskelvärdet uppnåtts (t.ex. 20) [On threshold] eller när tröskelvärdet passerats (t.ex. 21) [Above threshold].
För varje registrerat passage ökar värdena i [Products], [Total] och [Sum] med 1. Om man inte är i programmeringsläge växlar displayen till de-fault-sidan och visar [Products] och [Total].
[Total] visar hur många produkter som totalt räknats sedan enheten nollställdes via nollställningsknappen eller via [Autoreset] i menyn.
[Sum] används som ett löpande räkneverk (precis som odometern på en bil) för att se hur många produkter som totalt räknats och kan nollställas manuellt genom att klicka in sig på värdet i menyn.

Nollställning
När man trycker på den röda nollställningsknappen på höger sida av kapseln eller när nollställning sker vid inaktivitet via [Autoreset] nollställs [Products] och [Total] och värdet i [Sum] sparas till minnet. I displayen visas ”Resetting Unit” samt inställt värde för [Threshold].

Löpande arbete/återkommande justering
Den mest frekventa menyn för produktsorteraren som användaren behöver justera är [Threshold]. Snabbast kommer man åt den genom att stå på förstasidan där [Products] och [Total] visas. Man kan också trycka på resetknappen så kommer man till denna sida. Vrid sedan vredet tre steg uppåt tills [Threshold] visas. Tryck in vredet och justera värdet. (För att justera från 20 till 120 motsvarar det ca 4,5 varv). Tryck in vredet igen för att spara det nya värdet.

Egenskaper

Storlek kapsel BxHxD 105145×57 mm.
Vikt 580 g med sensor och ventil (exklusive fästmaterial).
Drift 24VDC 1A via batterieliminator som ansluts till 230VAC.
Strömförbrukning Kontinuerlig drift 22-48 mA (vid kontinuerlig drift drar enheten 22 mA, vid passage drar sensorn ytterli-gare 6mA, vid tillslag drar ventilen 19mA).

Är ni verksamma inom tillverkande industri och har behov av att räkna antalet produkter och detaljer på t.ex. ett transportband? Läs mer om våra olika räknare eller gör en intresseanmälan så återkommer vi med förslag och offert oftast inom någon timme!

Byggoteknik – Alla besökare räknas ®

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *