SitecoreKeyMap

Sitecore, Utveckling

Snabbkommandon till Sitecore knappar

Det finns många bra snabbkommandon i Sitecore så man slipper använda musmarkören och klicka på knappar för att genomföra saker. T.ex. Ctrl + s för att spara ett item eller F2 för att byta namn. Men det finns många knappar som inte är uppmappade t.ex. Display Name. Det är en bra funktion bl.a. för att kunna språkversionera url:en. Här beskriver jag hur man gör för att mappa upp Sitecore-knappar med snabbkommandon på tangentbordet.

För att ta reda på en tangentkombinations key code finns det en lite applikation i Sitecore under Sitecore-knappen, All application, Keyboard map. Kör den från Firefox, den verkar inte fungera i Internet Explorer. Gissningsvis är det Explorern som då tar över knapptryckningarna så programmet inte kan identifiera dem där. Det är bara Shift, Ctrl och Alt som fungerar i Explorern.

Jag vill i detta exemplet mappa upp Display Name-knappen och koppla den till Shift + F2. Keyboard map ger mig koden s113 för detta.

Konfigurera genvägar via Sitecore CMS

För att ta reda på vad knappen heter, öppna Firefox (se till att Firebug är installerat) och peka på knappen [2] med pekverktyget i Firebug (inspect element) [1]. I HTML-fönstret visas vad knappen heter, i detta fallet item:setdisplayname [3].

Identifiera knappen

Identifiera knappen

Man kan också kika i filen \Sitecore\Website\App_Config\Commands.config där alla knappar är inlagda.

Växla till Core-databasen och klicka dig ner till noden /sitecore/system/settings/Key Map/ och skapa upp en ny som du döper, förslagsvis till ”Shift-F2 Display Name”. Lägg in key code s113 och koppla den till knappen item:setdisplayname.

Sitecore Key Map

Sitecore Key Map

Klart!

Konfigurera genvägar via .config-fil

Man kan också lägga in genvägarna i filen
\sitecore\shell\Controls\Applications\Global Keys.xml


Mer info

Mer information på Sitecore SDN. Men det visas inte lika utförligt som det jag beskrivit ovan.

John West har också gjort en bra sammanställning över genvägar.

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *