Besöksräknare

Bloggat

Avancerad besöksräknare

Nu lanserar vi vår mest avancerade besöksräknare hittills!

Efter flera års arbete och erfarenhet av besöksräknare som räknar antalet fysiska besökare och kunder till butiker och andra verksamheter har vi nu utvecklat nästa generations besöksräknare som går att bestyckas med en mängd olika finesser allt efter kundens behov. Byggoteknik lanserar nu en helt ny plattform där Alla besökare räknas®.

Besöksräknare

Besöksräknare bestyckad med lampor och ljud som larmar vid en viss nivå.

Funktion

 • Besöksräknaren räknar antalet besökare som passerar framför givarna. Dessa registreras antingen som IN-passage eller UT-passage beroende på vilket håll besökaren går.
 • Räknaren visar hur många som befinner sig inne i lokalen just nu samt totalt antal besökare sedan räkneverket nollställdes. Exempel från verkligheten: Används i lokaler där brandmyndigheten klassat max antal som får befinna sig i lokalen
 • Stöd för upp till 3 st in-/utgångar. Exempel från verkligheten: Maritimans u-båt i Göteborgs hamn som har 2 st in-/utgångar/slussar, en i ubåtens för och en i u-båtens akter
 • Grön lampa lyser vid fullbordad inpassage. [Antal nu] och [Antal tot] ökar med 1
  Röd lampa lyser vid fullbordad utpassage. [Antal nu] minskar med 1
  Gul lampa blinkar vid aktivitet
 • Alla inställningar går enkelt att justera i displayen via ett vred på sidan av kapseln
 • Besöksräknaren har en inbyggd dämpning vilket gör att för snabba passage bara räknas som en person.
  Denna tröghet går att justera i menyn under alternativet [Sensitivity]. Inställd fördröjning visas också i skärmen under omstart/reset
 • Besöksräknare med stoppljus. Stöd för att tända/blinka en extern ljusstark LED-lampa när antalet besökare överskrider ett visst antal. Exempel från verkligheten: När antalet besökare överskriver 10 st i Maritimans u-båt i Göteborgs hamn tänds en röd lampa på luckan för att visa besökarna att man måste vänta tills någon gått ut och lampan slocknar
 • Stöd för att ända en extern gul lampa när antalet besökare överskridit en varningsgräns t.ex. 100 st om lokalen endast tillåter 120 besökare. Då kan personalen se detta och stoppa kön. Vid 120 besökare kan en röd lampa tändas vilket visar personalen att nu är det fullt. Exempel från verkligheten: Mölndals Second Hand
 • Inbyggd pseudo-slumpgenerator som kan ta ut antal besökare baserat på angiven formel. När räknaren kommer till ett alarmvärde piper den en viss tid och visar detta med 4 st blå ledlampor i botten på räknaren. Larmet ljuder så länge som värdet under [Alarm time] är inställt på (default 3,5 sekunder). Led-lampan blinkar under hela tiden som värdet [Visitors] är lika med slumpvärdet.
 • Möjlighet justera hur länge larmet skall låta via menyn [Alarm time]. 0 är larmet avstängt
 • Möjlighet justera larmets volym under menyn [Volume] 0 – 10 där 0 är tyst
 • Nollställning av räkneverket kan ske antingen genom att hålla en magnet mot kapseln eller via en tryckknapp eller nyckelbrytare.
 • Extern utgång för att trigga andra saker t.ex. externt larm eller passagesystem

Teknisk spec

 • Byggoteknik-utvecklade och etsade kretskort för display och moderkort
 • Egenutvecklad mjukvara baserad på många års erfarenhet av besöksräkning och våra kunders behov och efterfrågan
 • Kabeln till batterieliminatorn är 1,8 meter lång så montera räkneverket i närheten av ett 230V eluttag
 • Kablarna till givarna är ca 5 meter långa. Om ni vill korta kablarna är det bara att kapa dem i önskad längd
  och ansluta dem till skruvterminalen inne i räkneverkets kapsel
 • Potentiometern uppe till vänster inne i kapseln reglerar skärmens intensitet (behöver ej justeras)
 • Stabil väderskyddad IP65-klassad kapsel som enkelt går att montera via skruvflänsar upptill och nedtill
 • Dragavlastad kabelgenomföring
 • På givarna finns ett reglage D—L. Levereras i läge [D]
 • Spänning: 12 VDC via medföljande batterieliminator för 230 VAC
 • Strömförbrukning: 50 – 70 mA

Menyhantering

Menyer markerade med asterix [*] är justerbara via vredet på sidan. Tryck in vredet för att justera värdet. Värdet börjar då att blinka för att visa att det är under justering. Vrid medsols för att öka, motsols för att minska. Sparade värden markeras med en asterix [*] framför värdet i displayen (Bra utifall man ångrar sig och vill återgå till det gamla värdet). Tryck in vredet igen för att spara.

Exempel på meny baserat på vilka funktioner som önskas:

Meny Beskrivning
Visitors (now) Antalet som befinner sig i lokalen [0 till max]. Default 0
Total visitors Antal totala registreringar [0 till max]. Default 0
Sensitivity * Sensorns känslighet (Ett utpassage kan registreras oberoende av ett inpassage och vice versa)
Alarm * Alarmera när det befinner sig x antal personer i lokalen [0 till max]. Default 100
Alarm time * Hur länge larmet skall ljuda. Default 3,5 sekunder. 0 stängs både ljud och ljus av.
Volume * Volym på larmet [0 till 10]. Default 10 = max. 0 = inget ljud

Besöksräknare med stoppljus på fristående stolpe

Vi har också en fristående stoppstolpe som lyser rött när max antal befinner sig samtidigt inne i lokalen eller butiken.

 • Du köper stolpen och äger den, inga tillkommande abonnemang eller installationskostnader (ström 230VAC måste finnas tillgängligt)
 • Uppskattad av kunderna! Ett snabbt och enkelt sätt att visa kunderna när max antal är i butiken
 • Du monterar stolpen enkelt själv och ansluter batterieliminatorn till ett strömuttag eller förlängningssladd

Läs mer om vår stoppstolpe!

Är du också intresserad av att veta hur många besökare som kommer till din butik eller verksamhet? Läs mer om våra olika besöksräknare eller gör en intresseanmälan så återkommer vi med förslag och offert oftast inom någon timme!

Byggoteknik - Alla besökare räknas ®

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *