Borra snett

Byggtips

Borra i fasaden

När du behöver borra genom fasaden se till att borra snett uppåt. Detta för att minska risken att ev. fukt som hamnar i hålet vandrar inåt väggen. Detta gäller t.ex. vid kabelgenomdragningar och hål för friskluftsventiler.

Borra snett

Borra snett genom fasaden för att minska risken att fukt som hamnar i hålet rinner in i väggen.

PS en kabel bör alltid anslutas undertill i ett uttag för utomhusbruk. Är den ansluten i ovankant kan fukt vandra utmed kabeln och in i uttaget. Kabeldragningar skall utföras av behörig elektriker.

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *