Skorsten

Byggprojekt

Flytta regel vid skorsten

När jag renoverade taket upptäckte jag att en takstol satt direkt mot skorstenen. Jag tänkte inte så mycket på det vid tillfället för jag var tillräckligt stressad över att bo under presenningar. Senare slog det mig att jag borde kontaktat sotaren för att höra om detta är enligt gällande byggnormer.

Jag ringde min skorstensfejare och förklarade hur taket och skrostenen var beskaffade och vi kom fram till att jag bör flytta takstolen för att uppfylla gällande brandskyddsregler. Så det var bara att ta fram tigersågen och ge sig på regeln.

Skorsten

Takstolar kring skorsten.

Kapad takstol

Jag kapade takstolen rakt av. Det fanns tillräckligt mycket virke runt ikring som höll taket och pannorna som står för den tyngsta lasten var ännu inte på.

Cement

Sedan borstade jag bort löst bruk, fyllde i fogarna och putsade murstocken.

Regel

Sista monterade jag en ny regel utan på den befintliga och fick därmed ca 50 mm luft mellan murstock och takstol.

Kontakta för säkerhets skull din lokala skorstensfejare och stäm av vilket säkerhetsavstånd som gäller för din skorsten. Avståndet kan beror på hur den är murad, om den har en yttre mantel eller dubbelsten.

, ,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *