Led-belysning

Byggprojekt, Teknik

Ledbelysning

Som allmänbelysning i Attefallshuset vill jag använda Led-teknik. Lamporna (eller armaturerna) är energisnåla och kräver inte så stort inbyggnadsdjup som t.ex. halogenlampor som p.g.a. värmeåtergivningen behöver en stor kopp på baksidan vilket gör att det får plats mindre isolering där. Led-lampor lyser med 100% effekt direkt när man tänder dem till skillnad mot lågenergilampor. De armaturer jag valt är på 5W styck, drivs av en konstantströmdriver, kopplas i serie och kan monteras i vanliga apparatdosor.

En led-lampa består av en eller flera ljusdioder som ger mycket ljus utan att alstra värme i ljusriktningen. För att få full effekt och lång livslängd behöver elektroniken bakom lampan kylning.

Led finns i två utförande; med inbyggt drivdon och utan. Led med inbyggt drivdon kan utformas som en vanlig glödlampa, drivs av 230V och ha en fattning som passar i vanliga lampsocklar (såsom E14 och E27). Led utan inbyggt drivdon behöver anslutas till ett externt drivdon som transformerar 230VAC till likspänning. Denna kan ofta driva flera lampor beroende på effekt. Drivdonet kan vara svår att gömma undan vid en installation. Detsamma gäller för 12V halogenbelysning som också drivs av en transformator. Jag väljer att placera drivern i normcentralen (proppskåpet) och dra svart/röd 2×0,75mm2 RKUB till lamporna.

Det finns två typer av likströmsmatning till led; konstantspänning och konstantström vilket kräver olika typer av inkoppling, parallell- respektive seriekoppling. Konstantspänningsdrift används för led med låg och medium effekt och parallellkopplas till drivdonet som ofta är på 8/10/12/24 VDC. Konstantströmsdrift används för led med hög effekt där ledarmaturerna seriekopplas till drivdonet som ofta är på 350 mA och 700 mA DC.

Det är en liten fördröjning om ca 0,2s innan lamporna tänds efter man tryckt på strömbrytaren. Detta beror troligtvis på drivern.

Mer information finns i denna sammanställning från belysningsbranschen.

, ,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *