Barnpuder

Byggtips, Teknik

Fixa kabeldragning som kärvar

Ibland kan det vara svårt att få igenom kablarna genom elrören. Kanske kärvar de en bit in eller efter att ha kommit förbi någon böj på vägen. Speciellt i flexslang. Ta då hjälp av barnpuder eller talk som du lägger i handen och låter kablarna passera på sin väg in i röret. Talk minskar friktionen och det blir lättare att få igenom kablaget. Att dra kabel i släta VP-rör är enklare, men rören kräver mer tid att förlägga.

Talk

Vanligt barnpuder eller talk gör det enklare att få igenom kablarna i rören.

För många kablar i ett rör kan ge upphov till för hög värmeutveckling.
Välj och förlägg installationsrören så att ledningarna kan dras utan svårighet.
Rekommenderat max antal ledare i vp-rör (tabellen gäller för både fler- och fåtrådiga ledare):

Ledararea 16 mm vp-rör 20 mm vp-rör
1,5 mm2 5 st 7 st
2,5 mm2 4 st 6 st

En rörledning som överstiger 15 m skall förses med hjälpdosa. Om en rörledning har flera böjar kan hjälpdosa behövas även i en kortare rörledning.

Informationen är hämtad från sidan 356 i Elboken 2012-2013 utgiven av ELKO.

Fast förläggning av kabel måste utföras av eller under uppsikt av behörig elektriker.

Barnpuder

Barnpuder.

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *