Marksten och sockel

Bloggat, Byggtips

Kryssmäta för att få exakta hörn

Om kryssmätningen inte visar samma mått, i vilket hörn skall man då dra i för att justera rätt? Så här enkelt är det.

Bygger växthus och då är det viktigt att växthussockeln blir exakt 90 grader i hörnen. Det åstadkommer man genom att kryssmäta diagonalerna. Till detta kan man använda en lina eller ett måttband. Själva måttet är ointressant, bara det är samma!

Kryssmäta

När måttet X och Y är exakt samma vet man att sockeln bildar en perfekt rektangel med 90 grader i alla hörn.

Om kryssmåttet inte stämmer kan man ta hjälp av en måttstock för att underlätta tankearbetet i vilket hörn man skall dra för att få samma mått på diagonalerna. Vik ut måttstocken så den bildar en romb. Dra i ett hörn tills måttstocken bildar en fyrkant med 90 grader i hörnen. Dra i samma hörn på på den riktiga växthussockeln tills kryssmåttet stämmer.

Meterstock

Om måtten vid kryssmätning inte stämmer kan man använda en måttstock för att göra det enklare i huvudet hur ramen skall justeras. Här illustrerad med en måttstock där avståndet mellan nedre vänstra hörnet och övre högra är kortare än nedre högra hörnet och övre vänstra. Dra i nedre vänstra hörnet för att räta upp måttstocken så den bildar en kvadrat med 90 graders hörn. Gör motsvarande på växthussockeln.

Ritning växthus

Denna sida är en del av artikeln Bygga Växthus

Pythagoras satsLäs också hur man använder tumstocken för att mäta upp en rät vinkel.

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *