Byggprojekt

Lägga marksten eller utegolv

Om man vill ha ett utegolv som håller sig jämt och fint även efter att tjälen gått ur marken, är det viktigt med underlagsarbetet.

  1. Förberedelser. Mät upp och markera ytan som skall förberedas. Ett bra tips är att använda en vattenslang för att markera en uteplats eller en snirklig gång. Då får du snabbt en känsla av form och storlek. När du har tagit ut yttermåtten, spänn tunna snören i höjd med den färdiga beläggningens överyta. Dessa används sedan som referens när du gräver ut ytan. Alternativt kan du köpa eller hyra en 360 graders laser som underlättar arbetet. Om du köper en, tänk på att den måste vara tillräckligt kraftig för att kunna användas i dagsljus. Är den för klen är det svårt att se var den träffar tumstocken när du mäter. Laserstrecket blir tydligare om man använder speciella röda glasögon som ökar kontrasten.
  2. Gräv ur den tänkta ytan med ett djup om ca 20-25 cm för gångar och uteplatser, 30-35 cm för garageuppfarter. Stenarna skall ligga med ett fall om ca 2 cm per meter från huset för att vatten skall rinna från huset.
  3. Grunda. Jämna ut botten på den utgrävda ytan. Se till att den lutar från huset med 2 cm per meter. Lägg ut en markduk som skiljer jorden från bärlagret. Fyll upp med ett bärlager av makadam t.ex: 0/32 och komprimera den med en markvibrator eller padda. Det skall finnas plats kvar för stenens tjocklek plus 3 cm för sättsand upp till snörena. Jämna ytan så den följer den tänkta ytans överkant.
  4. Jämna ut. Lägg ett 3 cm tjockt lager sättsand och komprimera något med paddan. Lägg ut ett par träreglar eller järnrör i ytterkanterna och justera till rätt nivå och lutning. Översidan av dessa skall ligga i nivå med markstenens undersida. Drag av överflödigt material me den rätskiva som du för i sick-sack-rörelse mot avdragsbanorna. Ta sedan bort reglarna eller rören och fyll spåren med sand.
  5. Lägg marksten. Lägg ut markstenen med ett mellanrum om ca 3 mm. Ett blad på tumstocken brukar vara ett lagom avstånd. Börja med att provlägga ett skift så att fogarna kan justeras och onödiga kapningar undvikas. När hela ytan är lagd, kapa till de stenar som behövs med en vinkelslip och diamantskifa. Använd hörselskydd, skyddsglasögon och andningsskydd. För att minska dammet vid kapningen kan man vattna lite lätt med vattenslangen mot diamantskivan. Det fungerar också bra som kylning. För ytor med en tyngre belastning bör kantstenen sättas i betong.
  6. Fyll fogarna. Borsta ut fogsand med en piazavakvast. Packa lätt med paddan. För att skydda stenens ytan kan man se till att det ligger sand mellan paddan och stenen.
  7. Efterfyll. Avsluta med att efterfylla alla fogar och sopa rent ytan. Komplettera med sand varje år.

Byggmax har en fin illustrerad beskrivning hur man lägger marksten.

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *