Y-skarv

Bloggat, Byggprojekt

Skarva på befintligt markrör

Bygger växthus och ville då ansluta en ny dagvattenbrunn och dränering till det kommunala dagvattnet. Beskriver här hur jag gjorde för att få på ett nytt grenrör på befintligt markrör.

Växthusgrop

Förberedelser för växthus med stengolv. Matjorden är bortgrävd ner till leran på 50 cm och hål för plintar är grävda ner till 1,45 cm.

När jag grävde hålen för plintarna stötte jag på två markrör och inkommande vatten som jag trodde gick någon helt annanstans. Hade först tänkt ansluta den nya dagvattenbrunnen till en annan befintlig dagvattenbrunn närmare altanen men nu slapp jag ju gräva för detta! Bättre ansluta till ett av rören jag hittat här! Frågan är bara vilket av dem som är avlopp/spillvatten och vilket som är dagvatten?! Trist att kapa fel rör tänker jag…

Försökte först knacka på rören och lyssna i den befintliga dagvattenbrunnen men kunde inte höra något, förmodligen p.g.a. ett vattenlås. Försökte sedan spola varmt vatten i kranarna och mäta utanpå röret med en IR-termometer men det lyckades inte heller så bra. Ringde kommunen som kom ut och lyfte bort ett brunnslock på en 100-brunn där mitt dagvatten är anslutet och då hårdes det tydligt i brunnen vilket rör som är vilket genom att knacka på det med en spade.

Sedan var det bara att klura ut hur man skulle få på en Y-skarv på det befintliga röret och kapa det på rätt ställe. På mitt markrör fanns det en befintlig skarv där det passade perfekt att sätta Y-skarven men denna beskrivning fungerar lika bra om man vill skarva mitt på ett nedgrävt rör. För att få på en Y-koppling på ett befintligt markrör behövs en Y-koppling och 2 skjutmuffar. Det räcker inte med en eftersom rördelarna inte är tillräckligt flexibla. Men om gropen och därmed det befintliga markröret är frilagt en längre sträcka räcker det med en skjutmuff. Man bör också markera på röret hur långt skjutmuffen skall föras på så att röränden hamnar mitt på muffen. En skjutmuff har ju inget stopp på insidan så det finns också risk att den vandrar på röret. Jag valde därför att se till att skjutmuffarna hamnade mot Y-skarven så vet jag att skarvarna på rördelarna hamnar mitt i muffarna och muffarna kan heller inte röra sig. Speciellt inte när de täcks av ett lager flis.

Inkopplat och klart!

Den nya dagvattenbrunnen är nu inkopplad på befintligt markrör som går vidare till det kommunala dagvattnet.

Ritning växthus

Denna sida är en del av artikeln Bygga Växthus

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *