Plint

Bloggat, Byggprojekt

Gjuta plint

Växthuset skall förankras på plintar i vardera hörn samt ett par vid sidan av entrén och en på långsidan. Så här gjöt jag plintarna.

Plintarna skall nå frostfritt djup. Detta för att inte tjälen skall ändra plintarnas placering över tid. Grävde därför 7 st 1,45 cm djupa hål. Valde att låta plinten stå på en större betongsten om 40×40 cm för att fördela vikten varför hålen måste vara 40 x 40 cm stora hela vägen.

Ritning markarbete

De olika lagren för gjutning av plint.

I botten på hålet lade jag en markduk och ett ca 10 cm tjockt lager dränerande 6-16 grus för att om tjälen mot förmodan skulle nå ner till detta djup så finns det utrymme för dränering och vatten att expandera på och minska risken att tjälen trycker upp plinten. Ovanpå detta en ca 5 cm hög bädd av flis för att markstenen skall få ett jämt underlag att vila mot. Sedan kommer gjutrör som är 1,2 meter långt. Toppen på röret hamnar ca 6-7 cm från underkant växthusram. Då får man plats med 5 cm tjock marksten som täcker överdelen av plinten. Runt gjutröret packar jag 0-18 för att plinten skall bli stabil åt sidorna och för att ytvatten inte skall rinna ner i hålen utan ledas mot dränslangen.

När jag skulle gjuta rören hade det regnat rätt mycket innan så jag var tvungen tömma groparna på vatten. Men det rann till rätt snabbt igen. Det i sig är ingen fara när man gjuter eftersom jag använde gjutrör och när betongen väl är på plats gör det inte så mycket om det trycker på vatten utifrån så länge inte vattnet rör sig och kan underminera. Betongen brinner (stelnar) även om det är fuktigt. Det är egentligen bara bra att hålla betongen fuktig så den inte brinner för snabbt. På så sätt minskar man risken för sprickbildning och betongen blir starkare.

Klart

Plintarna är på plats och växthussockeln är monterad i sin slutgiltiga position.

I detta läget valde jag att montera ihop växthussockeln för att få den på exakt plats och därmed kunna gjuta plintarna så att sockelfästena hamnar på exakt rätt plats. Sockeln måste ligga i exakt våg som man riktar in med vattenpass. Sockeln måste också bilda en exakt rektangel med 90 graders hörn. Detta åstadkommer man genom att kryssmäta diagonalt med ett måttband. Måttet diagonalt skall vara exakt samma mellan hörnen.

Kryssmäta

När måttet X och Y är exakt samma vet man att sockeln bildar en perfekt rektangel med 90 grader i alla hörn.

Om kryssmåttet inte stämmer kan man ta hjälp av en måttstock för att underlätta tankearbetet i vilket hörn man skall dra för att få samma mått på diagonalerna. Vik ut måttstocken så den bildar en romb. Dra i ett hörn tills måttstocken bildar en fyrkant med 90 grader i hörnen. Dra i samma hörn på på den riktiga växthussockeln tills kryssmåttet stämmer.

Meterstock

Om måtten vid kryssmätning inte stämmer kan man använda en måttstock för att göra det enklare i huvudet hur ramen skall justeras.

Så här gick det till mer i detalj!

Material

För att gjuta 7 st plintar behövdes följande:

 • 7 st gjutrör med diameter 200 mm
 • Grovbetong Weber C32/40 20kg. Enligt åtgångsberäkningsverktyget går det åt 4 säckar per plint (120×20 cm) men det går inte åt mer än 2,5 st. Så totalt 18 säckar ungefär
 • 7 x 3 st 8 mm armeringsjärn 118 cm långa
 • 7 st marksten/markplatta i betong 40x40x5 cm
 • Markduk att bädda in 6-16 i
 • 6-16 att lägga som dränerande lager i botten av plintgropen
 • Flis
 • 0-18 mm grus att fylla ut utrymmet mellan gjutröret och leran

Verktyg

 • Meterstock
 • Måttband för kryssmätning
 • Dräneringspump
 • Grovis och dammsugare
 • Vinkelkap för att kapa armeringsjärn
 • Regel 45×95 för att packa gruset
 • Borrmaskin
 • Betongblandare/visp
 • Murslev
 • Murbrukshink att blanda i
 • Skyffel
 • Skottkärra med grus
 • Kniv
 • Hammare att banka ner armeringsjärnen med
Ritning växthus

Denna sida är en del av artikeln Bygga Växthus

,

By  -      


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *